• Bilstyling på nätet sedan 2004
  • 60 dagars öppet köp
  • Över 100 000 nöjda kunder
ShapeCreated using Figma

Visa varukorg

Produkter 0
Totalsumma
0 kr
Till kassan

Bagagerumsmatta - Modellspecifik

I denna kategori har vi samlat alla bagagerumsmattor vi kan erbjuda. Perfekt utskurna för specfika bilmodeller gör att du enkelt bara lägger in mattan i bilen och allt är klart. Skyddar mot smuts och fläckar i ditt bagageutrymme och gör det också lättare när du städar ur bilen.

Välj din modell i filtreringen.

Sida 1 av 30

Vanliga frågor och svar:

Kommer mattan att passa min bil?

Våra mattor är modellanpassade vilket betyder att allt du behöver göra är att lägga mattan i bagaget på bilen utan något som helst ingrepp. Passformen är mycket bra och mattan ligger stabilt. Man behöver inte klippa eller beskära våra mattor alls.

Hjälper det verkligen mot smuts och väta?

Ja mattorna är tillverkade i gummi eller plast beroende på vilken modell man väljer och de skyddar inredningen både mot smuts och vatten. Enligt oss borde varje bil ha en gummimatta i bagageutrymmet på bilen åtminstone vintertid. Har man dessutom hund eller annat husdjur så skyddar den mot klor och repor. Våra mattor är lätta att rengöra.

Jämfört med vissa originalmattor är era mattor mycket billigare, hur är kvaliteten?

Våra mattor är av högsta kvalitet och jämförbara med vilken originalmatta som helst. Priserna är låga eftersom tillverkningskostnaden är låg. Det är roligt att få sälja kvalitetsprodukter till låga priser. Det gynnar alla i slutändan!

Är era mattor doftfria?

Till skillnad från vissa konkurrerande märken så är våra mattor nästintill helt luktfria.

Hur gör man rent mattan på bästa sätt?

Enklaste sättet att rengöra mattan är helt enkelt att ta ut den ur bilen och spola av den.

Finns det modellanpassade mattor till Volvo?

Ja det finns bagagerumsmatta till Volvo V70, Volvo XC60, V60 och många fler!

Använd våra filter för att hitta rätt matta till din bil.

Om bagagerumsmatta

Din bagagerumsmatta är långt ifrån det mest spännande köp du kommer att göra till din bil. Vad som däremot står klart är att det är ett av de viktigaste köpen för din bil. En bagagerumsmatta är en oerhört viktig byggsten för att hålla interiören av bilen fräsch och i allmänt gott skick.

Mattan placeras, vilket namnet antyder, i bagaget. Ofta täcks den av diverse packning och du ser den som hastigast när du plockar in eller ut något ur bilen. Vad den däremot gör när du inte tittar är att skydda bilen. Den skyddar bilen mot fuktskador och fläckar som annars kan uppstå av den packning som färdas i bilen. Låt säga att du ska transportera en barnvagn som nyss varit ute i regn och slask. Utan en högkvalitativ och tät bagagerumsmatta skulle vatten och smuts kunna ställa till med ordentliga problem. Detta, enbart efter en färd i bilen.

Inte nog med att bagagerumsmatta skyddar bilen så att du slipper problem. Mattan skyddar också andrahandsvärdet på bilen. Om du någon gång i framtiden planerar att sälja bilen är det förstås oerhört viktigt att bagageutrymmet inte är fuktskadat bortom all räddning.

Bagagerumsmattor skräddarsys utefter den bilmodell som de ska placeras i. Detta gör att vi på SC Styling kan garantera att den bagagerumsmatta som du väljer passar just ditt fordon. Vi tillhandahåller enbart mattor av absolut högsta kvalitet. Gummi- och plastkombinationen som utgör materialet gör våra bagagerumsmattor oerhört starka. Så starka att de kommer att stå pall för den allra mest påfrestande packning, och hålla länge.

Är du osäker på vilken bagagerumsmatta som du ska välja? Inga problem! Kontakta oss på SC Styling så hjälper vi dig att välja rätt matta för just din bil.Frequently asked questions and answers:


Will the carpet fit my car?


Our mats are model-fitted, which means that all you have to do is place the mat in the boot of your car without any intervention. The fit is very good and the carpet is stable. There is no need to cut or trim our carpets at all.


Does it really help against dirt and moisture?

Yes, the mats are made of rubber or plastic depending on which model you choose and they protect the interior from both dirt and water. In our opinion, every car should have a rubber mat in the boot of the car at least in winter. If you also have a dog or other pet, it protects against claws and scratches. Our mats are easy to clean.


Compared to some original carpets, your mats are much cheaper, how is the quality?
Our carpets are of the highest quality and comparable to any original carpet. The prices are low because the manufacturing cost is low. It's great to be able to sell quality products at low prices. It benefits everyone in the end!


Are your carpets fragrance-free?
Unlike some competing brands, our carpets are almost completely odourless.

What is the best way to clean the carpet?
The easiest way to clean your carpet is simply to take it out of the car and rinse it off.


Are there Boot mats for Volvo models?
Yes, trunk mats are available for the Volvo V70, Volvo XC60, V60 and many more!

Use our filters to find the right mat for your car.


About the boot mat


Your boot mat is far from the most exciting purchase you'll make for your car. What is clear, however, is that it is one of the most important purchases for your car. A boot mat is an extremely important building block in keeping the interior of your car fresh and in generally good condition.

The mat is placed, as the name suggests, in the trunk. It is often covered by various packing materials and you are most likely to see it when you are picking something up or taking it out of the car. What it does, however, when you're not looking, is protect the car. It protects the car from moisture damage and stains that might otherwise be caused by the packing that travels in the car. Let's say you're transporting a stroller that has just been out in the rain and sleet. Without a high-quality, waterproof boot mat, water and dirt could cause some serious problems. This, only after one trip in the car.


Not only does the boot mat protect your car, it also helps you avoid problems. The carpet also protects the second-hand value of the car. Of course, if at some point in the future you are planning to sell your car, it is extremely important that the boot is not moisture-damaged beyond repair.

Luggage compartment carpets are tailored to the car model in which they are to be placed. This means that we at SC Styling can guarantee that the boot mat you choose will suit your particular vehicle. We only supply mats of the absolute highest quality. The combination of rubber and plastic that makes up the material makes our boot mats extremely strong. So strong that they will stand up to the most demanding packing, and last a long time.

Not sure which luggage compartment mat to choose? No problem! Contact us at SC Styling and we'll help you choose the right mat for your car.

Nyhetsbrev

Missa inte chansen att ta del av våra grymma erbjudanden!

Samarbetspartners

© Scandinavian Car Styling AB (556669-1605)