Hoppa över
⬇️ Låga priser och låga bilar - 10% på coilovers ⬇️

AC - Underhåll

Här hittar du alla våra tillbehör och kit för att fylla på din AC helt själv. Därmed så kommer du kunna sänka kostnaderna för reparationer av din bils luftkonditionering. I vårat produktsortiment finner du köldmediet FrostyCool 12a vilket ersätter r134a och CFC-R12 system som en köldbärare med naturlig gas vilket inte är ozonnedbrytande och har en låg Global Warming Potential (GWP).

Tillvägagångssätt för att fylla på din AC helt själv med köldmedium:

1. Försäkra dig om ditt fordons fyllnadsmängd för AC, skyltar finns i motorutrymmet eller i din bils instruktionsbok.

Tänk på att Frostycool är högeffektivt och att fyllnadsmängden endast är ungefär 35-40% mot R134a och R12. En 170grams burk FrostyCool 12a kylmedel motsvarar ca. 420Gram HFC-R134a och ca. 470Gram CFC-R12.

2. Lokalisera lågtrycksporten på ditt fordon, sitter mellan kompressorn och torpedväggen på det tjockare röret. Skruva av plastskyddet som döljer ventilen. Ta fram din påfyllningsslang med snabbkopplingar, vrid kranen moturs så att nålen inte punkterar burken. Anslut burken till slangen, men rör inte kranen i detta läge! Anslut sedan snabbkopplingen till bilens lågtrycksport. (Snabbkopplingen passar endast på lågtrycksporten så det inte går att förväxla.)

3. Starta bilen och sätt AC reglaget på max samt fläkten på max. Läs av manometerns skala där ser du hur systemtrycket ligger och om du behöver fylla systemet.

4. För att fylla på vrid kranen medurs så långt det går så att burken punkteras, vrid sedan kranen åt motsatt håll för att öppna, nu skall du känna att köldmediumet börjar strömma in i systemet och trycket på manometerns skala stiger. Fortsätt att fylla systemet till kompressorn startar och töm burkens innehåll. Stäng kranen vid burken.

Manometern skall visa mellan 25-45 psi på skalan då systemet är fullt.

Vid en utomhustemperatur på 20C, där kondensorfläktarna går och motorn varvar 1.500 rpm bör sluttrycket ligga vid ca. 30 psi.

Var försiktig så att du inte överfyller systemet, vid 60 psi kan din kompressor skadas.

5. Mät luftens temperatur i bilens utblås, nu skall det blåsa kallt.

Kör din Air Conditioner på max i ca 5 minuter, så att systemet stabiliseras och att köldmedlet cirkuleras i systemet, läs av manometern igen.

6. Stäng av bilen, koppla loss snabbkopplingen, sätt tillbaka skyddshatten på lågtrycksporten.

7. Läcksök fordonet igen för att försäkra dig om att allt är tätt i ditt system.

Klart! nu är din bil fylld med miljövänlig gas från Frostycool.

Vid användning av FrostyCool A/C Stop Leak eller FrostyCool A/C System Sealer skall bilen köras i 45 minuter efter fyllning så att köldmediet och tätmedlet cirkuleras och o-ringar mjukas upp och eventuella läckor tätas.

Påfyllning ska utföras av certifierad fackman.

AC - Underhåll

14 produkter

FrostyCool AC-Påfyllningskit
Ersättning i HCF R-134a & CFC-R12 system

A/C Adapter Renault / Citroen