Hoppa över
🫧 Upptäck miljövänlig bilvård med Puts Life 🫧

Kundtjänst


  • Kundtjänst
  • Frågor och svar
  • Kontakt

Hållbarhet på SC Styling

Vi på SC är mycket måna om det ska vara så hållbart som möjligt att handla hos oss. Vi har bara en planet, och det ska därför vara enkelt att konsumera på ett klokt sätt.

Nedan beskriver vi några olika sätt som vi jobbar på för att uppnå det.

Transporter

En av de viktigaste åtgärderna som vi kan göra är att minska utsläppen från våra transporter. På företaget tar vi både emot och skickar iväg hundratals paket varje dag, och hur vi väljer att jobba med dem har stor påverkan. Därför arbetar vi med en stor ISO 14001-certifierad logistikaktör. Det betyder att de tar ansvar genom att uppfylla flera miljömässiga krav, och att de aktivt arbetar för att reducera sin miljöpåverkan.

Fossilfritt bränsle

Samma logistikaktör har som mål att senast 2025 vara 100% fossilfria. Detta uppnås bland annat genom en snabb omställning till elfordon, vilket innebär att de kommer kunna nå 6,1 miljoner invånare med fossilfria transporter.

Under 2022 påbörjade SC Styling arbetet att byta ut alla företagets tjänstebilar till el- eller hybridbilar.

Emballage

Även när det gäller emballage och förpackningar så är vår huvudleverantör certifierad enligt ISO 14001. Vi väljer att i största möjliga mån använda oss av FSC-certifierade produkter, vilket innebär att pappret inte påverkar onödig avskogning.

Vi arbetar även aktivt med att minska vårt emballageavfall. Detta sker genom återanvändning av emballage som till exempel omvandlas till fyllnadsmaterial. På det sättet ger vi emballaget ytterligare värde, samt minskar antalet transporter av annat pack- och fyllnadsmaterial till oss. Vi arbetar dessutom med att i största mån packa våra sändningar så platseffektivt som möjligt, och även därigenom minska antalet transporter.

Hållbar konsumtion

Vår ambition är även att presentera samtliga produkter med så detaljerade och korrekta produktbeskrivningar och bilder som möjligt för att minimera antalet returfrakter.

Vi vill även främja leverantörer och samarbetspartners som verkar för ett mer hållbart produktsortiment, eller som på andra sätt bidrar till en mer hållbar konsumtion.

Framtiden

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vårt klimatarbete, både för kundupplevelsens skull och miljön. Har du några frågor eller förslag? Tveka inte att kontakta vår kundtjänst!